ჩვენი კომპანიის “CSS” თანამშრომლებმა გიორგი ჩხარტიშვილმა და მიხეილ ზარდიაშვილმა წარმატებით გაიარეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოსამზადებელი პროგრამა და მათ სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული სერთიფიკატები გადაეცათ.

✔️  შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებმა 130 საათიანი პრაქტიკული და თეორიული მომზადება გაიარეს;

✔️დამსაქმებელთა ასოციაციაში აკრედიტებულ პროგრამას საერთაშორისო გამოცდილების მქონე შრომის უსაფრთხოების ექსპერტები და ტრენერები უძღვებიან.