მექანიკური მოსაქაჩი დანადგარი

მექანიკური მოსაქაჩი დანადგარი

Description

გამოიყენება სამაშველო სამუშაოებისთვის სიმძიმეების გადაადგილებისთვის;
განსაზღვრულია შემდეგ ტვირთის წონებზე: 800კგ; 1600კგ; 3200კგ.