• ბოტასი კომორტული , მსუბუქია და მოქნილია, ნაჭერი-სუნთქვადი.
  • უნაკერო ზედაპირი,რაც განაპირობებს ფეხსაცმლის გამძლეობას .
  • აქვს ამორტიზაციის ფუნქცია,რათა მომხმარებელს არ ქონდეს ზურგზე დატვირთვა;
  • რეკომენდირებულია შიდა/მსუბუქი სამუშაოებისთვის.