• კომფორტული, რბილი, მაღალი ხარისხის ქარხნული ნაჭერი რომელიც სუნთქავს;
  • ძლებს დიდხანს და არის ჭუჭყგამძლე.

რეკომენდირებულია: მეტალურგიული ინდუსტრიისთვის, მსენებლობებზე, ლოჯისტიკური სამუშაოებისთვის, სატრანსპოპრტო სამუშაოებისთვის,სანტექნიკოსებისთვის, ელექტროობაზე  მომუშავეებისთვის.