სიმაღლეზე სამუშაოს ჩასაბმელი ღვედი (დიდი კაუჭით და ანკერით) Kİ 288