ჩამოსაკიდებელი სამუშაო დასაჯდომი

ჩამოსაკიდებელი სამუშაო დასაჯდომი

Description

• გამოიყენება დიდი ხნის პერიოდის განმავლობაში მჯდომარე პოზიციაში სამუშაოებისათვის
• უდრეკი გვერდების მეშვეობით ხდება თეძოებზე მოჭერითი ეფექტის თავიდან აცილება
• სამი ხელსაწყოს დამჭერი;
• მაგრდება აღკაზმულობაზე, რომელიც გამოიყენება ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში სამუშაოების წამოებისათვის ( HT Secours, HT Promast and HT Transport  მოდელებზე).