ხელთათმანი “MIRO”

ხელთათმანი “MIRO”

Description

გამოყენების სფერო: მშენებლობა, სანტექნიკა და მცენარეთა ინჟინერია, სამრეწველო მცენარეების მოვლა და მონტაჟი, ლითონის დამუშავების ინდუსტრია, სამსხმელოები, მართვა და ლოჯისტიკა, შენახვა და შეფუთვა.